PROIECTUL E.C.S.P.O.

PROIECTUL „E.C.S.P.O. – EFICIENȚĂ ȘI CALITATE ÎN SERVICIILE PUBLICE DE OCUPARE”

Finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”,  Domeniul Major de Interventie 4.2 „Formarea personalului propriu al SPO”.
Parteneri
AJOFM Caraș Severin
AJOFM Timiș
AJOFM Arad
AJOFM Alba
AJOFM Mehedinți
AJOFM Gorj
CRFCAPL Timișoara
VUC Storstrøm din Danemarca
Perioada de implemtare
Acest proiect se va implementa timp de 3 ani și are ca scop perfecționarea personalului din cadrul Serviciilor Publice de Ocupare.

Obiectivul proiectului
Obiectivul general îl reprezintă creşterea nivelului de competenţe şi abilităţi profesionale a personalului SPO, în vederea îmbunătăţirii calităţii, eficienţei serviciilor de ocupare, utilizând o strategie eficientă de formare profesională continuă, adaptată dinamicii pieţei.
Proiectul se adresează unui grup ţintă format din angajaţi ai SPO din cele 6 agenţii pentru ocuparea forţei de muncă.
Bugetul proiectului
Valoarea totală a proiectului 3.677.035 lei
În cadrul proiectului se vor desfăşura cursuri de formare şi specializare pentru îmbunătăţirea competenţelor specifice pentru echipa CADRU formată din 36 persoane : evaluator de competenţe, mentorat şi manager îmbunătăţire procese. După finalizarea acestor module, fiecare mentor va fi responsabil de transmiterea cunoştinţelor specifice domeniilor de intervenţie stabilite în strategie şi va prelucra aceste informaţii în grupurile de lucru formate din ceilalţi angajaţi SPO. De asemenea, se vor desfăşura activităţi formative pentru îmbunătăţirea competenţelor şi abilităţilor profesionale a 200 de angajaţi SPO, la următoarele cursuri de specializare: agent ocupare, consultant în domeniul forţei de muncă, consilier orientare profesională şi cursuri TIC, iar un număr de 180 angajaţi ai SPO vor beneficia de mentorat în vederea dezvoltării competenţelor şi abilităţilor socio-profesionale specifice, urmărindu-se în mod deosebit dezvoltarea competenţelor de comunicare şi dezvoltare a planurilor individuale de acţiune.
Rolul CRFCAPLT în cadrul acestui proiect este de a organiza și desfășura activitățile formative, de a dezvolta și implementa strategia de formare profesională a personalului din cadrul Serviciilor Publice de Ocupare, de a oferi mentorat personalului care va beneficia de formare și de a organiza evenimente cu caracter formativ.

Până în prezent, în anul 2013 au fost organizate în cadrul acestui proiect 20 programe de perfecționare cu un număr de 261 participanți autorizate de către Autoritatea Naţională de Clarificări, pe următoarele standarde ocupaţionale:
-    Mentor
-    Evaluator competențe profesionale
-    Manager îmbunătățire procese
-    Consilier de orientare privind cariera
-    Agent ocupare
-    Consultant in domeniul fortei de munca
( aceste cursuri se regăsesc în tabelul din prezenta adresă)