Expertii colaboratori ai CRFCAPL Craiova

Tudor Mitita  Tudor Mitita

Direcţia Regională a Finanţelor Publice Craiova  – şef serviciu

Este colaborator al Centrului din septembrie 2002.
Poseda  expertiza ca formator  in domeniile: Finante publice , Impozite si taxe locale.

Miulescu NicoletaNicoleta Miulescu

Secretarul Primăriei municipiului Craiova.

Este colaborator al Centrului din 1995. Poseda expertiza ca formator in domeniile: Administratie publica locala, Legalitate in administratia publica, Bazele administratiei publice, Actul administrativ, Managementul functiei publice, Managementul functiei de demnitate publica, Carta europeana a autonomiei locale, Descentralizare si deconcentrare in administratia publica, Managementul resurselor umane.

Doru BulardaDoru Bularda

Coordonator programe, Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locală (FPDL).

Este colaborator al Centrului din 1996.
Poseda  expertiza ca formator  in domeniile: Dezvoltare Locală, Planificare Participativă, Planificare Strategică, Elaborare strategii de dezvoltare, Formare de formatori şi facilitatori, Evaluare necesităţi de instruire, Evaluare impact training, Arta şi Ştiinţa Conducerii în Administraţia Publică Locală, Managementul General în Administraţia Publică Locală, Managementul Serviciilor Publice / Managementul Calităţii Totale, Managementul Conflictelor, Negociere, Mediere, Reteaming, Managementul  Resurselor Umane, managementul proiectelor, dezvoltare instituţională, parteneriat APL – organizaţii ale societăţii civile, Evaluare organizaţională, consultanţă şi asistenţă tehnică pentru organizaţii neguvernamentale.

stanica-marinStanica Marin

Director al Serviciului de Evidenţă a Populaţie Dolj.

Este colaborator al Centrului din 2005.
Poseda  expertiza ca formator  in domeniile: Oganizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanei, Starea civila.

Ghencea IonGhencea Ion

Sef serviciu in cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Dolj.

Este colaborator al Centrului din 2004.
Poseda  expertiza ca formator  in domeniile: Finante publice , Bugete locale, Organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Tehnici financiare si contabile.

nicolae pascuPascu Nicolae

Director al directiei economico-financiare din cadrul Primariei Craiova.

Este colaborator al Centrului din 2005.
Poseda  expertiza ca formator  in domeniile: Bugete locale-proces bugetar, Finante publice, Sisteme de finatare in invatamantul postuniversitar.

Adrian VidrighinAdrian Vidrighin

Consultant  independent în managementul ciclului de proiect (PCM) – concepere, implementare, evaluare; manager Alfa Design SRL.

Este colaborator al Centrului din 2005.
Poseda  expertiza ca formator  in domeniile: Managementul ciclului de proiect (PCM) – concepere, implementare, evaluare, Dezvoltare Locală, Planificare Strategică, Elaborare strategii de dezvoltare, Management financiar, Pregătirea, lansarea, evaluarea, implementarea, managementul şi monitorizarea de proiecte finanţate din fonduri nerambursabile, Phare şi alţi donori .

Narcisa ZahariaNarcisa Zaharia

Trainer /consultant la  SC Zeno Consulting.

Este colaborator al Centrului din 2006.
Poseda  expertiza ca formator  in domeniile: Management de proiect, Instrumente structurale.

Ray PengellyRay Pengelly

Expert britanic in domeniul resurselor umane.

Este colaborator al Centrului din 1995.
Poseda  expertiza ca formator  in domeniile: Formare de formatori, Managementul situatiilor de criza, Managementul schimbarii, Managementul stresului si al timpului, Lucrul in echipa.

Dan ComanDaniel Paul Mihai Coman

Functionar european in cadrul Comisiei Europene – IT Project Officer – SI Operationnel

Fost angajat al Centrului timp de 7 ani.
Poseda  expertiza ca formator  in domeniile: Managementul  si  scrierea proiectelor, Integrare si Afaceri ale Uniunii Europene,  Fonduri Structurale, Comunicare,  Negociere, Managementul Conflictelor, Managementul  Serviciilor  Publice,  Instruire si testare ECDL (European Computer Driving Licence).