Activitatea

 • De la infiinţare şi până în prezent au fost organizate programe de formare şi perfecţionare la care au participat persoane din toate domeniile administraţiei publice locale, precum şi persoane private interesate. Astfel, primari, viceprimari, consilieri, secretari, economişti, contabili, agenţi agricoli, inspectori şi referenşi ajutor social, inspectori şi referenţi cu probleme de secretariat, relaţii cu publicul şi protocol, inspectori control financiar, gestiune, taxe, specialişti în urbanism, studenţi, liber-profesionişti, au beneficiat de pregatire şi specializare prin programe organizate de instituţia noastră.
 • Începând cu 02.05.2012, în conformitate cu efectele produse de Hotararea Guvernului nr.182/2012, Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Craiova a fost preluat ca  unitate fără personalitate juridică, denumit Centru Teritorial de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Craiova, de către Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Timişoara, structură în cadrul căreia funcţionează şi în prezent. De la această dată, până la finele anlui 2012, CTFCAPL Craiova a organizat un număr de 40 programe de formare şi perfecţionare, cu un număr total de participanţi de 653, din care 3 programe cu 63 participanţi au fost organizate în cadrul proiectului “Reconversie profesională în domeniul administraţiei şi serviciilor publice în regiunile Vest, Sud-Vest, Sud, Sud-Est şi Bucureşti-Ilfov, ID proiect: 59862, Contract de finanţare nr. POSDRU/82/5.1/S/598.  În anul 2013, CTFCAPL Craiova a organizat un număr de 41 programe însumând 734 participanţi, din care 7 programe cu 172 participanţi au fost derulate prin proiectul mai sus menţionat.
 • Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Craiova a fost autorizat de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor  -  actualul ANC (Autoritatea Naţională pentru Calificări) ca furnizor de formare pentru desfăşurarea programelor de perfecţionare: Inspector resurse umane, Manager proiect, Formator, Expert achiziţii publice, Asistent social – nivel mediu, Inspector protecţia muncii, Asistent maternal, Asistent personal al persoanei cu handicap grav, iar în prezent, deţine prin CRFCAPL Timişoara astfel de autorizaţii pentru: Inspector/referent resurse umane, Manager proiect, Formator, Expert achiziţii publice, Mentor, Manager îmbunătăţiri procese, Evaluator de competenţe profesionale, Coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă.

    De un succes deosebit, s-au bucurat următoarele programe :

 1. Programul Investiţiile-condiţie a dezvoltării comunităţii locale;
 2. Programul Managementul serviciilor sociale;
 3. Programul Imaginea şi relaţiile publice ale organizaţiei;
 4. Programul Instrumente structural în România 2007-2013;
 5. Programul Managementul deşeurilor solide;
 6. Programul Managementul unităţilor de învătământ preuniverstiar în sistem descentralizat;
 7. Programul Secretarul de şcoală – atribuţii şi responsabilităţi;
 8. Programul Managementul situaţiilor de criză;
 9. Programul Impozite şi Taxe Locale;
 10. Programul Atribuţiile de stare civilă ale autorităţilor publice locale;
 11. Programul Bugete pe programe – bugete locale, taxe şi impozite;
 12. Participarea cetăţenilor şi rolul organizaţiilor non-guvernamentale în managementul urban;
 13. Aptitudini de conducere pentru reprezentanţii aleşi;
 14. Programul Audit intern;
 15. Programul Managementul relaţiilor publice – comunicare cu cetăţenii, management de conflict, relaţii cu mass-media şi alte organizaţii, etc;
 16. Programul Achiziţii şi licitaţii, probleme privind legislaţia în vigoare;
 17. Programul Reforma administraţiei publice locale în România;
 18. Programul Comunicare, negociere, ascultare activă, management de conflict, etc;
 19. Programul Planificare strategică în administraţia publică locală;
 20. Programul Managementul finanţelor publice locale;
 21. Programul Statutul funcţionarului public;
 22. Programul Formare formatori;
 23. Programul Autoritate tutelară şi stare civilă;
 24. Programul Managementul serviciilor publice;
 25. Programul Regimul Proprietăţii;
 26. Operare calculatoare – ECDL START şi COMPLET;
 27. Training in Afaceri Europene şi Managementul Ciclului de Proiect ;
 28. Programul Managementul resurselor umane în administraţia publică locală